De regio Utrecht wordt beter bereikbaar

De Ring Utrecht wordt ook wel ‘de draaischijf van Nederland’ genoemd. Er komt heel veel verkeer samen, om vervolgens een eigen richting te kiezen. Door verkeersstromen beter te scheiden en extra rijstroken aan te leggen, rijdt het verkeer straks vlotter door.

Wie regelmatig op de A27/A12 Ring Utrecht rijdt, staat ongetwijfeld zo nu en dan in de file. Met name tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd is de weg eigenlijk een groot, druk weefvak. Het vele verkeer, met verschillende eindbestemmingen, zorgt regelmatig voor files. En dat terwijl de drukte op de weg de komende jaren alleen maar blijft toenemen. 

Meer capaciteit 

We verbeteren de bereikbaarheid door de capaciteit van de weg te vergroten. Op de A27 tussen Houten en Bilthoven worden extra rijstroken toegevoegd. Tussen de knooppunten Oudenrijn en Lunetten op de A12 krijgen de parallelbanen aan weerszijden een extra rijstrook. De extra capaciteit op de Ring Utrecht zorgt ook voor minder verkeer op andere wegen.

Huidige en toekomstige situatie ten zuiden van knooppunt Rijnsweerd. Bekijk deze situatie op de digitale projectkaart.

Scheiden van verkeersstromen

Tussen de knooppunten Rijnsweerd en Lunetten scheiden we verschillende verkeersstromen. Zo rijdt het verkeer makkelijker en vlotter door. De betere scheiding van verkeersstromen komt ook de veiligheid ten goede.

Huidige en toekomstige situatie, met boven knooppunt Rijnsweerd en onder knooppunt Lunetten. Bekijk dit op de digitale projectkaart.

Nieuw ontwerp knooppunt Rijnsweerd

Knooppunt Rijnsweerd wordt vernieuwd. Het knooppunt bestaat nu uit 2 verdiepingen. Dat worden er 4. Er komt een hoge verbindingsweg bij, direct van de A28 (vanuit Amersfoort) naar de A27 (richting knooppunt Lunetten), plus een verdiepte weg vanaf de A27 (vanuit Lunetten) naar de A28 (richting Amersfoort). 

Huidige en toekomstige situatie knooppunt Rijnsweerd, gezien vanuit het zuidoosten. Bekijk deze situatie op de digitale projectkaart.

 

Aanpassing knooppunt Lunetten

De belangrijkste verandering in knooppunt Lunetten is de nieuwe, deels verdiepte by-pass richting Amersfoort:

De huidige en toekomstige situatie bij knooppunt Lunetten gezien vanuit het zuidoosten. Bekijk de situatie op de digitale projectkaart.

 

A12 en Galecopperbrug

Op de A12 vergroten we de capaciteit door de parallelbanen van extra rijstroken te voorzien. Dit gebeurt ook op de Galecopperbrug. 

De huidige en toekomstige situatie bij de Galecopperbrug gezien vanuit het zuidwesten. Bekijk de situatie op de digitale projectkaart.

 

Fietsbrug de Koppel

De fietsbrug tussen Lunetten en de Laagravense Plas wordt vervangen door een nieuwe fietsbrug. Dit is nodig door de verbreding van de weg. De nieuwe brug komt enkele meters ten oosten van de bestaande brug.

De oude en nieuwe fietsbrug bij de Laagravense Plas gezien vanuit het zuidwesten. Bekijk deze situatie op de digitale projectkaart.

 

Utrecht Science Park

Vanaf het Utrecht Science Park komt een extra toerit naar de A28. Voor ambulances wordt de aanrijroute naar het Universitair Medisch Centrum hier beter bereikbaar, met name in de spits. Op het viaduct komt in beide richtingen een aparte rijstrook voor ambulances. 

De huidige en toekomstige situatie van de A28 gezien vanuit het zuidwesten (richting Amersfoort). Bekijk deze situatie op de digitale projectkaart.

 

Lees verder

We maken de A27/A12 Ring Utrecht niet alleen beter bereikbaar. We vergroten ook de veiligheid en de leefbaarheid

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen