Er komt minder geluid en meer groen

Op de A27/A12 Ring Utrecht komt dagelijks veel doorgaand en regionaal verkeer samen. Deze drukte op de weg blijft de komende jaren alleen maar toenemen. We nemen daarom maatregelen om de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren.

Hoe de A27/A12 Ring Utrecht er straks uit gaat zien, leest u hieronder, in de drie artikelen over bereikbaarheid, veiligheid en natuur en geluid.

Informatie per thema

Sommige onderwerpen – zoals geluid, natuurcompensatie of stikstof – verdienen een uitgebreidere uitleg. Meer achtergrondinformatie bij dit project vindt u daarom onder op de pagina Informatie per thema

Digitale projectkaart

U kunt de huidige en nieuwe situatie ook eenvoudig zelf vergelijken in onze digitale projectkaart. U kunt op deze kaart inzoomen op verschillende plekken en wisselen tussen nu en straks. 

Contractkaart

De aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht wordt aanbesteed in 4 delen: noord, zuid, Galecopperbrug en Natuurnetwerk Nederland. De precieze verdeling vindt u op deze contractkaart

De aanpak van de A27/A12 Ring Utrecht heeft een dubbel doel: zorgen voor een betere en veilige doorstroming én de kwaliteit van de leefomgeving waar mogelijk verbeteren. We zorgen daarom voor meer groen en minder geluid.

Lunetten en de Laagravense Plas gezien vanuit het zuidwesten, in de huidige situatie en met de toekomstige groene geluidschermen. Bekijk deze situatie op de digitale projectkaart.

Geluidschermen en stil asfalt

Door stiller asfalt en nieuwe, hogere of langere geluidschermen vindt er op veel plekken langs het tracé een afname plaats van het geluid. U kunt de huidige en nieuwe situatie voor de omliggende woningen vergelijken in onze Geluid Informatie Kaart. Meer over dit onderwerp leest u op de pagina Geluid

Groenekan gezien vanuit het oosten. Er komt hier een nieuw en hoger scherm. Ook wordt het geluidscherm nog extra opgehoogd en verlengd langs de afrit Utrecht-Noord. Bekijk de huidige en toekomstige situatie op de digitale projectkaart.

Inpassing in het landschap

De geluidschermen worden aan beide kanten groen, zodat ze aansluiten op het landschap. Ter hoogte van de A12 Galecopperbrug komt een transparant scherm, zodat het uitzicht op de stad behouden blijft. 

Groene Verbinding

We grijpen de aanpassing van de Ring Utrecht aan om natuurlijke verbindingen te verbeteren. Over de A27 bij Amelisweerd komt een groene overkapping waardoor de link tussen stad en landgoed verbetert: de Groene Verbinding. De precieze inrichting hiervan wordt gemaakt door de gemeente Utrecht. 

De Groene Verbinding gezien vanuit het westen, boven woonwijk Lunetten. Bekijk de huidige en toekomstige situatie in de digitale projectkaart.

Compensatie van bos en natuur

Bij de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht compenseren we bos en natuur. Er komt meer bos terug (64,7 hectare), dan dat er weggaat (59 hectare). De boscompensatie vindt zoveel mogelijk plaats in de directe omgeving van het project. Voor de 8,26 hectare natuur die verdwijnt, brengen we 33 hectare nieuwe hoogwaardige natuur terug. We compenseren natuur zoveel mogelijk binnen het bestaande Natuurnetwerk Nederland (NNN).

U leest meer over dit onderwerp op de pagina's Boscompensatie en Natuurcompensatie.

Lees verder

We maken de A27/A12 Ring Utrecht niet alleen beter bereikbaar. We vergroten ook de bereikbaarheid en de veiligheid

Afbeeldingen

Cookie-instellingen