Archeologie

Rijkswaterstaat onderzoekt bij elk project vooraf of er archeologische resten in de grond zitten. Bij de Ring Utrecht zijn onder andere sporen gevonden van de Romeinse Limesweg.

In de gemeente Utrecht is veel teruggevonden uit de Romeinse tijd. En dat is niet zo gek, want de Romeinse Limesweg die Duitsland en Katwijk verbond, liep onder andere via Utrecht. Op het huidige Domplein stond destijds een castellum (fort), waar zo'n 500 soldaten konden verblijven.

Bij de ontwikkeling van de wijk Leidsche Rijn is veel archeologisch onderzoek gedaan. Daarbij zijn een castellum, een wachttoren, een badhuis en Romeinse schepen gevonden.

Onderzoek

Bij weguitbreidingen zoals de aanpassing van de Ring Utrecht onderzoekt Rijkswaterstaat vooraf of er archeologische resten in de grond zijn. Dat gebeurt stapsgewijs. De eerste stap was bureauonderzoek. Daarbij keken we naar op welke locaties in het projectgebied we archeologische vondsten verwachtten. 

Op deze locaties voerden we boringen uit op zoek naar intacte bodems met mogelijk archeologische vindplaatsen. Hiervoor hebben we ruim 1.600 gaten geboord op 18 locaties.

Op 6 van deze locaties was het raak. We zagen hier indicatoren zoals houtskool, aardewerk, verbrand leem, bouwpuin en grind (mogelijk van de Limesweg, langs de noordgrens van het Romeinse rijk).

In 2018 hebben we op 5 van de 6 locaties proefsleuven gegraven. Gemiddeld zijn die zo'n 40 m lang, 4 m breed en 1 m diep. Hierdoor kregen we een eerste indruk van de aard, omvang, ouderdom en gaafheid van de eventuele archeologische vindplaatsen. In Houten vonden we in de proefsleuf hout in een waterput die is opgegraven

Vondsten

Het vervolgonderzoek levert mooie vondsten op. Zo vonden archeologen naast de A27 bij Houten onder andere handgevormd aardewerkscherven en dierlijk bot. Uit de Romeinse tijd zijn mantelspelden, munten, potscherven, aardewerk en een leren schoenzool opgegraven. Maar het meest bijzonder is een oude waterput uit de Romeinse tijd, met op de putbodem een aantal dunne, eikenhouten planken. Mogelijk zijn deze planken van het dakje boven de put of van een nabijgelegen boerderij.

Het is bijzonder dat er nog hout gevonden is, omdat dit meestal als eerste vergaat. Hoogstwaarschijnlijk maakt de Romeinse waterput nog onderdeel uit van de inheems-Romeinse nederzetting 'Houten-Doornkade', die in de jaren 90 aan de oostzijde van de A27 is opgegraven.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen