Geluid

De aanpak van de Ring Utrecht heeft meerdere doelen: de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en waar mogelijk kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Wat doen we op het gebied van geluid?

Verkeer maakt geluid en dat kan zorgen voor overlast. Rijkswaterstaat houdt bij het wijzigen, aanleggen en het dagelijks beheer van alle rijkswegen daarom in de gaten of het geluid er binnen de wettelijk gestelde grenzen blijft. 

Minder overlast

Met de aanpak van de Ring Utrecht beperken we de geluidoverlast voor de omgeving zo veel mogelijk. Dit doen we door middel van:

  • stiller asfalt (tweelaags ZOAB)
  • extra, hogere of langere geluidschermen
  • woningspecifieke maatregelen, zoals gevelisolatie

Bovenwettelijke maatregelen

Aan welke normen we moeten voldoen om geluidoverlast te beperken, is grotendeels wettelijk vastgelegd. Dit hebben we uitgewerkt in het tracébesluit. Maar aanvullend daarop nemen we extra maatregelen: het zogeheten bovenwettelijk maatregelenpakket.

Extra geluidschermen

Zo komen er in Utrecht, De Bilt en Houten extra en/of hogere geluidschermen dan beschreven staat in het tracébesluit. In totaal profiteren ongeveer 3.000 woningen van de bovenwettelijke geluidschermen.

Alle nieuw te bouwen geluidschermen laten we zo goed mogelijk opgaan in het bestaande landschap. En niet alleen voor de omgeving, maar ook vanaf de weg. De schermen krijgen daarom aan beide kanten groene begroeiing, die past bij het landschap. Een uitzondering is het gedeelte op de A12 vanaf de Galecopperbrug tot en met de passage van het Merwedekanaal. Daar plaatsen we transparante schermen, zodat het uitzicht op de stad Utrecht intact blijft.

Individuele maatregelen

Voor enkele halfvrijstaande en vrijstaande woningen met een geluidbelasting van meer dan 60 dB, is het verlagen van de geluidbelasting met geluidschermen niet-kostenefficiënt. Voor deze woningen is geld beschikbaar voor individuele maatregelen. De eigenaren van de betreffende woningen worden benaderd voor het bespreken van de mogelijkheden.

Bekijk het zelf!

Woont u in de omgeving van de A27/A12 Ring Utrecht? Bekijk dan zelf op de interactieve Geluid Informatie Kaart waar we geluidschermen plaatsen en aanpassen, en welk effect dit voor u heeft. 

Afbeeldingen

Geluid langs rijkswegen

Toegevoegde bestanden

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen