Wijziging op Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht

15-11-2021

Demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Barbara Visser heeft Rijkswaterstaat opdracht gegeven een wijziging op te stellen voor het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht, specifiek voor het onderdeel stikstof.

Dit naar aanleiding van de gewijzigde maximale rekenafstand voor stikstofdepositie door projecten. Het kabinet heeft op 9 juli 2021 besloten een maximale rekenafstand van 25 km voor alle emissiebronnen te hanteren. Naar verwachting wordt het wijzigingstracébesluit in de eerste helft van 2022 vastgesteld, waarna het besluit ter inzage wordt gelegd.

Op onze themapagina over stikstof leest u meer over dit onderwerp. 

Vragen?

Als u vragen heeft, neem dan contact op via de pagina Contact of bel: 0800-8002 (zeven dagen per week bereikbaar. Op weekdagen tussen 07.00 uur en 20.00 uur, op zon- en feestdagen tussen 10.00 uur en 18.30 uur). 
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen