Kamervragen en brief beantwoord door minister

10-06-2020

Minister Van Nieuwenhuizen heeft de Kamervragen beantwoord die Suzanne Kröger (GroenLinks) en Rutger Schonis (D66) hebben gesteld over de aanpassing A27/A12 Ring Utrecht.

In totaal zijn er 15 Kamervragen gesteld. Dit gebeurde naar aanleiding van het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. De minister heeft op 29 mei haar reactie op de Kamervragen verstuurd.

Brief aan vaste Kamercommissie

De Kerngroep Ring Utrecht heeft naar aanleiding van het tussentijds advies op 6 mei een brief gestuurd naar de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Water van de Tweede Kamer. Deze commissie heeft op 13 mei 2020 aan de minister gevraagd om te reageren. De minister heeft op 8 juni 2020 haar reactie op de brief naar de Kamer gestuurd. Beide brieven zijn hieronder als link te vinden.

Tussentijds advies Commissie m.e.r.

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de onafhankelijke Commissie m.e.r. op 9 april een tussentijds advies uitgebracht op het concept-rapport. De Commissie vindt dat het MER de gevolgen van geluid, lucht, bouwverkeer en externe veiligheid op de leefomgeving goed in beeld brengt.

De commissie adviseert om een aantal punten te beschrijven en nader te onderbouwen, zoals het proces hoe is gekomen van de eerdere 5 bouwmethoden naar de beschreven voorkeurs bouwmethode. 

De minister heeft het advies overgenomen. Dit betekent dat we het definitieve MER op de relevante onderwerpen aanvullen, de resultaten van geplande onderzoeken toevoegen en we waar nodig aanvullend onderzoek hebben uitgevoerd. De aangepaste actualisatie leggen we opnieuw ter advies voor aan de Commissie m.e.r. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen