Eerste deel werkzaamheden Laagravenseplas Noord gereed

12-06-2019

Aannemer Peek Bouw & Infra heeft de afgelopen maanden werkzaamheden uitgevoerd bij de Laagravenseplas Noord, vlakbij de snelweg A12.

Onder andere het fietspad is verlegd en de watergang aan de westzijde van de plas is verbreed. Dit ter voorbereiding op de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht. Daarbij is er nieuw groen geplaatst, waaronder 160 bomen. Na afloop wordt het werkterrein opnieuw ingezaaid. In onderstaande film legt aannemer Hennie Peek uit wat er precies is veranderd.

Een van de aanpassingen die nodig was, is het verbreden van de watergang ten westen van de plas. De sloot ten noorden moet namelijk worden gedempt voor de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht. Het verbreden van de watergang compenseert dit. Zo blijft de waterhuishouding ook in de toekomst op peil. U kunt de toekomstige situatie met de huidige situatie via de interactieve kaart A27/A12 Ring Utrecht vergelijken. 

Overige werkzaamheden

Naast de werkzaamheden voor Rijkswaterstaat heeft de aannemer ook enkele andere werkzaamheden uitgevoerd. Zo is in overleg met omwonenden en in opdracht van de gemeente Houten een grondwal aangebracht bij de Koppeldijk. Deze wal zorgt voor minder geluidoverlast. Ook aan de noordzijde van de plas is een extra grondwal aangebracht om geluidshinder in het gebied te beperken. 

Voor het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden is een boothelling aangelegd. Met de nieuwe boothelling kan de zogeheten ‘maaiboot’ gemakkelijk het water in gelaten worden. Deze boot snoeit riet en waterplanten die niet vanaf de kant bereikbaar zijn. Tenslotte kan de rugstreeppad vertoeven in nieuwe waterpoelen.

De komende periode is Stedin bij de Laagravenseplas bezig met het verleggen van kabels en leidingen. Deze werkzaamheden zijn ook onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen