Werkzaamheden Laagravenseplas en Park de Koppel in beeld

21-05-2019

Vanaf dinsdag 11 juni tot en met eind juli/begin augustus 2019 is netbeheerder Stedin aan het werk bij de Laagravenseplas Noord en Park de Koppel naast de A12 bij Utrecht.

In een aantal weken legt Stedin onder andere een nieuwe elektriciteitskabel aan (+/- 345 meter) vanaf de Laagravenseplas Noord, onder de A12 door, richting Park de Koppel. Het fietspad aan de oostzijde van de plas, parallel aan de Koppeldijk, wordt gedurende de werkzaamheden afgesloten. Fietsers worden omgeleid. 

Fietsers worden omgeleid via het (nieuwe) fietspad aan de westzijde van de Laagravenseplas Noord

Stedin legt de nieuwe elektriciteitskabel aan door middel van een gestuurde boring onder de A12 door. Dit houdt in dat de boor bij de Laagravenseplas Noord de grond ingaat en weer boven komt in Park de Koppel, aan de oostzijde van De Kuil. De hinder voor de omgeving blijft door deze manier van boren (gestuurd boren) beperkt. Vanaf het punt waar de boor boven komt, worden kunststof buizen terug door het gat getrokken waar later de kabel doorheen gaat. Daarnaast komt er een nieuwe elektriciteitskabel aan de zuidzijde van de A12. Bekijk de kaart voor meer informatie. 

Ervaar ik hinder van de werkzaamheden?

Bij de Laagravenseplas Noord plaatst Stedin een tijdelijke boorinstallatie aan het einde van de Koppeldijk in de groenstrook. Bewoners aan de Koppeldijk kunnen hier enige geluidshinder van ondervinden. Het aan- en afvoeren van materiaal gebeurt via het fietspad langs de Laagravenseplas Noord. De Koppeldijk blijft tijdens de werkzaamheden open voor het verkeer. In Park de Koppel aan de oostzijde van De Kuil (het voetbal- en speelveld) komt een kleinere installatie met werktent te staan. Ook hier kunnen bewoners van omliggende straten geluidsoverlast ervaren. Het is niet noodzakelijk om groen te verwijderen. Bestaande bomen worden beschermd en indien nodig worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd, zoals het inzaaien van gras.

Bouwverkeer in de wijk

Gedurende de werkzaamheden zal er meer (bouw)verkeer zijn in de woonwijk Lunetten. Denk aan personeel dat naar de werklocatie gaat en aanvoer van materialen. Dit verkeer gaat de wijk uit via de Seychellen naar het Seychellenpad, aan de oostkant van De Kuil. Als er transport over dit fietspad rijdt, staan er verkeersregelaars om fietsers en voetgangers te begeleiden. Om het aantal vrachtauto’s dat door de woonwijk rijdt voor het aan- en afvoeren van grondstoffen tot een minimum te beperken wordt er een aparte afvoerbuis (diameter +/- 12-15 cm) geplaatst. Deze buis ligt deels op het wandelpad en gaat over de fietsbrug richting de werklocatie bij de Laagravenseplas Noord. 

Wanneer wordt er gewerkt?

Aannemingsbedrijf Siers voert namens Stedin de werkzaamheden uit van dinsdag 11 juni tot en met eind juli/begin augustus 2019. De werkzaamheden vinden zoveel mogelijk plaats op werkdagen tussen 07.00 uur en 16.00 uur. Heeft u vragen? U kunt telefonisch contact opnemen met aannemingsbedrijf Siers via telefoonnummer 088-5572700. 

Fietspad afgesloten

Het fietspad aan de oostzijde van de Laagravenseplas Noord (het Seychellenpad, parallel aan de Koppeldijk) is tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten. Fietsers kunnen de omleidingsroute volgen langs de westzijde van de plas. Dit fietspad zal gedurende de werkzaamheden tijdelijk worden voorzien van verlichting. Bekijk de kaart voor de omleidingsroute.

Werkzaamheden en tijdelijke fietsafsluiting Laagravenseplas Noord en Park de Koppel

Waarom wordt er gewerkt?

Tussen 2018 en 2020 verleggen meerdere netbeheerders op verzoek van Rijkswaterstaat kabels en leidingen bij de A12 en A27 bij Utrecht. Dit ter voorbereiding op de geplande aanpassing van de beide snelwegen. Het aanpassen of nieuw aanleggen van kabels en leidingen is onderdeel van de voorbereiding op de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht. Naar verwachting starten de werkzaamheden vanaf 2021.

Verleggen kabels en leidingen: hoe gaat dat in zijn werk?

Onderdeel van de werkzaamheden is het zogenaamd ‘gestuurd boren’. Daarmee is er onder andere onder de rotonde Laagraven in Utrecht geboord, om kabels en leidingen nieuw te plaatsen. In onderstaande film legt Dick Ouwerkerk van Stedin uit hoe we te werk gaan bij het verleggen van kabels en leidingen. 

Afbeeldingen

Ring Utrecht A27/A12 verleggen kabels & leidingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen