Grondonderzoek langs A27

19-02-2019

Grondonderzoeksbedrijven Fugro, Inpijn-Blokpoel en Wiertsema & Partners voeren tot de zomer onderzoek uit langs de A27 Ring Utrecht.

Het gaat om grondboringen en zogeheten sonderingen. Bij een sondering wordt  een stang  door middel van een sondeerwagen de grond  ingedrukt. Hiermee worden de verschillende weerstanden in de grond gemeten. Bij een boring worden grondmonsters genomen, zodat de laagopbouw van de grond kan worden vastgesteld.

Het sondeervoertuig op locatie.

Sonderingen

Tijdens het onderzoek worden met een sondeerwagen zo’n 30 metingen verricht rondom het verdiepte deel van de A27, tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd. De sondeerwagen is op elke locatie 1 tot 2 dagen aan het werk. 

Daarnaast zal op 6 locaties met een boorwagen een grondboring worden uitgevoerd. Hiermee worden grondmonsters verzameld. Per locatie zullen in het boorgat 2 peilbuizen worden geplaatst, waarmee de grondwater­stand gemonitord kan worden. De boorwagen is op elke locatie ongeveer 2 weken aan het werk.

De werkzaamheden vinden overdag plaats tussen 07.00 uur ’s morgens en eind van de middag. Het werk is afgestemd met betreffende beheerder/eigenaar van de locaties. Voor deze onderzoeken worden geen bomen gekapt.

De voortgang van de sondering wordt geanalyseerd.

Bodemsamenstelling

Bij sonderingen wordt een stang met kegelvormige punt – een soort grote breinaald – in de bodem van veen, klei en zand gedrukt. De sondeerwagen meet hierbij eigenschappen van de bodem, zoals de weerstand op de stang en wrijving van de grond. Na vergelijking met de boorresultaten wordt de samenstelling van de bodem bepaald en de diepte van de verschillende grondlagen. 

Aan de hand van grondmonsters wordt de bodemsamenstelling beschreven.

De werkzaamheden zijn een aanvulling op eerder onderzoek dat vorig jaar maart is uitgevoerd. Door op meerdere plekken te meten, ontstaat een goed beeld van de variatie van de grondlagen. Deze kennis is nodig om een goed plan te maken voor het aanpassen van de A27/A12 Ring Utrecht. De werkzaamheden moeten goed onderbouwd worden, met het oog op de constructie en de omgeving. 

Voorbereidende werkzaamheden

De sonderingen en grondboringen zijn onderdeel van de voorbereidende onderzoeken voor de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht. De resultaten worden meegegeven in de aanbesteding zodat de inschrijvende marktpartijen hiermee rekening kunnen houden in hun plan en aanbieding.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen