Wat staat er in de bestuursovereenkomst?

20-12-2018

Voor een goede samenwerking maken we duidelijke afspraken met de Provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, De Bilt, Nieuwegein, Houten en Bunnik.

Waarom een bestuursovereenkomst?

In de bestuursovereenkomst worden afspraken gemaakt die belangrijk zijn voor een zo goed mogelijk verloop van de realisatie en inpassing van het project voor zowel de betrokken gemeenten, de provincie als de bewoners en bedrijven, Rijkswaterstaat en de betrokken aannemers.

De bestuursovereenkomst wordt gesloten omdat alle betrokken partijen belang hechten aan goede afspraken over de uitvoering van het project Ring Utrecht, na behandeling van de lopende beroepen bij de Raad van State.

Bovenwettelijke geluidsschermen

Afspraken die in bestuursovereenkomst staan, gaan bijvoorbeeld over de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de boscompensatie. Verder bevat de overeenkomst de afspraak om zogeheten bovenwettelijke geluidschermen te plaatsen, wat betekent dat er op 15 locaties extra, langere of hogere geluidschermen worden geplaatst dan volgens de geluidswetgeving noodzakelijk is. Ook zijn afspraken gemaakt over het zo veel mogelijk voorkomen van verkeershinder en omgevingshinder tijdens de uitvoering.

Meer informatie leest u in de toelichting op de bestuursovereenkomst.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen