Natuurcompensatie krijgt vorm

15-03-2018

Een nieuw stukje bos ten zuiden van Amelisweerd? Of liever het open uitzicht behouden? Tekening voor tekening krijgen de ontwerpen vorm.

Dit jaar voert Rijkswaterstaat voorbereidingen uit voor de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht. Als deze wegen vanaf 2020 worden verbreed, verdwijnt ook waardevolle natuur die onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur). Deze natuur wordt gecompenseerd op 3 locaties in Utrecht/Bunnik, de Bilt en Zeist. Ingenieursbureau Tauw werkt in opdracht van Rijkswaterstaat uit hoe de natuurcompensatie ingevuld kan worden.

Open landschap

Tijdens 2 inloopbijeenkomsten in februari 2018 konden aanwonenden en andere direct belanghebbenden de tekeningen voor de natuurcompensatie bekijken en vragen stellen. Een van de locaties betreft het zogenoemde bunkerperceel tussen de Kromme Rijn en Provincialeweg (N441) in Bunnik. Tauw-ecoloog Pim de Kwaadsteniet. ‘In 2016 hebben we met aanwonenden een paar ideeën en alternatieven bekeken. Een van de voorstellen was om hier een bos te planten. Vanwege het verlies van het open landschap was bijna niemand voor die variant.’ In het voorlopig ontwerp voor dit perceel is Tauw mede daarom uitgegaan van kleinschalige natuur met een open karakter. De Kwaadsteniet: ‘Hier op de kaart zie je kleine akkertjes en halfhoog gras. Ook denken we nog na over extra elementen die we kunnen toevoegen. Zoals een oeverzwaluwwand en een bijenhotel. Zo kun je de natuur rijker en diverser maken.’

Tijdens de inloopbijeenkomsten konden direct aanwonenden en belanghebbenden vragen stellen en opmerkingen maken over de voorlopige ontwerpen voor de natuurcompensatie.

Nevengeul

Tauw heeft ook een oplossing uitgewerkt om te compenseren dat er door de verbreding straks minder water kan worden geborgen bij de A27. De Kromme Rijn wordt daarom in de plannen verbreed en krijgt een nevengeul. En er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een stukje moerasbos. Ook krijgen zowel de geul als de Kromme Rijn natuurvriendelijke oevers. De Kwaadsteniet: ‘In deze oevers komen water- en oeverplanten en de overgang van water naar land is geleidelijk. Daardoor wordt dit een ideaal leefgebied voor planten en dieren.’

Reacties natuurcompensatie Ring Utrecht

Veel aanwezigen op de informatieavond in Bunnik zijn tevreden over de gepresenteerde invulling. Maar er zijn ook nadelen. Voor de natuurvriendelijke oevers moet een aantal bomen wijken, al blijven de echt waardevolle bomen staan. Ook de grotere toegankelijkheid van het gebied leidt tot discussie. ‘Gebruiken wandelaars straks echt wel dat paadje langs de bunkers? Verstoren alle ingrepen niet juist de rust voor herten en andere dieren?’ is bijvoorbeeld een vaker gehoorde reactie. Twee andere bewoners die bij de tafel staan, zijn juist blij dat zo goed wordt gedacht aan recreatie en toegankelijkheid. ‘Het ziet er straks heel mooi uit. En wij houden wel van een klein beetje reuring.’

Aanleg natuurcompensatie

In de zomer van 2018 rondt Tauw het ontwerp voor de natuurcompensatiegebieden af. De daadwerkelijke aanleg van de natuurcompensatie start naar verwachting rond 2020, ongeveer tegelijk met de werkzaamheden aan de A27 en A12.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen