Extra geluidmaatregelen voor omgeving A27/A12 Ring Utrecht

19-01-2017

De minister heeft ingestemd met het advies van de regio over de invulling van het 'bovenwettelijk maatregelenpakket'.

Extra bovenwettelijke geluidmaatregelen

Op 15 locaties in Utrecht, De Bilt en Houten worden extra en/of hogere geluidschermen geplaatst dan beschreven staat in het tracébesluit. Hiermee wordt de geluidbelasting van bijna alle woningen in het projectgebied teruggebracht tot 55 dB (woonwijken) of 60 dB (halfvrijstaande en vrijstaande woningen buiten woonwijken). In totaal profiteren ongeveer 3.000 woningen van de bovenwettelijke geluidschermen.

Voor enkele halfvrijstaande en vrijstaande woningen met een geluidbelasting van meer dan 60 dB, is het verlagen van de geluidbelasting met geluidschermen niet-kostenefficiënt. Voor deze woningen is geld beschikbaar voor individuele maatregelen, zoals gevelisolatie of geluidwerende erfafscheiding. De eigenaren van de betreffende woningen worden op een later moment benaderd voor het bespreken van de mogelijkheden.

Bijdrage aan een nieuwe fietsverbinding

Het geld dat overblijft, wordt ter beschikking gesteld voor een nieuwe fietsverbinding tussen Rijnsweerd en De Uithof. Deze fietsverbinding zal verder worden ontworpen door de gemeente Utrecht in afstemming met Rijkswaterstaat.

De bovenwettelijke maatregelen maken geen onderdeel uit van het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht, omdat in het tracébesluit alleen maatregelen zijn opgenomen die nodig zijn om aan de wettelijke eisen te voldoen. De maatregelen zullen wel worden uitgevoerd als onderdeel van het project Ring Utrecht.

Bekijk het zelf!

De bovenwettelijke geluidschermen zijn ook te zien in de digitale Tracé Informatie Kaart (TiK)-app. In de TiK-app kunt u ook zien wat het effect van de bovenwettelijke geluidschermen is op individuele woningen.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen