Hoe ziet de Ring Utrecht er straks uit? Bekijk het zelf!

25-10-2018

Hoe groen is knooppunt Rijnsweerd in 2026? En waar komen de geluidschermen bij Lunetten te staan? Bekijk het zelf op onze digitale projectkaart!

Bovenstaande vragen kregen we regelmatig te horen tijdens de vragenuurtjes die we in september en oktober 2018 organiseerden in 't Oude Tolhuys in Utrecht. Aanleiding voor de bijeenkomsten was de tervisielegging voor het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht.

U kunt de situaties die tijdens de bijeenkomsten op de maptables zichtbaar waren zelf bekijken op de digitale projectkaart van de aanpassing snelweg A27/A12 Ring Utrecht. Deze driedimensionale kaart brengt het hele projectgebied in beeld – inclusief de situatie voor én na de aanpassing van de weg. Ook kunt u op de applicatie alle maatregelen zien die worden genomen om de geluidshinder te verminderen. Voor de individuele woningen kunt u zien wat de huidige en toekomstige geluidbelasting is.

Toekomstige situatie knooppunt Lunetten (A27/A12)

Knooppunt Lunetten blijft een groene uitstraling houden. Zo komt het gebied van de voormalige stadskwekerij van Utrecht aan de Nieuwe Houtenseweg vrij voor groen en recreatie. Dit is het gebied ten noordoosten van het knooppunt. 

Bekijk knooppunt Lunetten op de digitale projectkaart 

Toekomstige situatie knooppunt Lunetten
 
 
 
 
 

We kregen tijdens inloopavonden in september en oktober 2018 veel vragen over het effect van de nieuwe geluidschermen op Park de Koppel. Door deze extra en hogere schermen is in de Utrechtse wijk Lunetten straks minder verkeersgeluid te horen. De nieuwe schermen gaan niet ten koste van Park de Koppel, omdat we ze, vanuit de wijk gezien, plaatsen achter de wal waarop de huidige schermen staan. De groenstrook tussen de nieuwe en oude schermen betrekken we extra bij het park. Ook rondom de fietsbrug leggen we meer groen aan.

Toekomstige situatie knooppunt Lunetten

Toekomstige situatie knooppunt Rijnsweerd

Knooppunt Rijnsweerd gaat flink op de schop. Ter hoogte van de Archimedeslaan verdwijnen de huidige wegen en komt ruimte vrij voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. In het knooppunt en ter hoogte van het Utrecht Science Park leggen we nieuwe waterpartijen aan. Omdat vleermuizen het groen gebruiken als vliegroute, plaatsen we vleermuisvriendelijke verlichting tussen de Weg tot de Wetenschap en De Uithof.

Bekijk knooppunt Rijnsweerd op de digitale projectkaart 

Toekomstige situatie knooppunt Rijnsweerd
 

 

Toekomstige situatie Voordorp

Ter hoogte van Voordorp verbreden we de snelweg A27 niet richting de woonwijk. Er komt een nieuw geluidscherm op dezelfde plek als het bestaande scherm. We maken dit scherm een meter hoger om de geluidsoverlast verder te beperken.

Bekijk dit stuk van de A27 op de digitale projectkaart 

Toekomstige situatie Voordorp

 

Verken de maatregelen in 3D

Op de tracé-informatiekaart ziet u de uitwerking van het plan voor het project A27/A12 zoals dit is vastgelegd in het tracébesluit. Door op de gele iconen op de kaart te klikken, kunt u 360 graden-visualisaties bekijken met uitleg over de maatregelen. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen