Archeologen op zoek naar Romeinse historie

02-05-2018

Eerder vonden we al sporen van de oude Romeinse Limesweg: de noordelijke grens van het Romeinse rijk. Eind april 2018 is daarom aanvullend archeologisch onderzoek gestart.

 

 

Proefsleuven

De proefsleuven langs de A27/A12 Ring Utrecht worden gegraven met behulp van een graafmachine en zijn gemiddeld zo’n 40 m lang, 4 m breed en 1 m diep. Dankzij de sleuven kunnen de archeologen een eerste indruk krijgen van de aard, omvang, ouderdom en gaafheid van de aanwezige archeologische waarde. Als er tijdens het onderzoek belangwekkende archeologische vondsten worden aangetroffen, kijken we of er maatregelen nodig zijn. Dit kan zijn dat de vondsten direct worden opgegraven of ingepast in het werk. Na afloop van het onderzoek gaan de sleuven dicht en wordt het onderzoeksterrein weer vrijgegeven.

 

 

Romeinse Limesweg

De A27 en de A12 lopen door een gebied met archeologische waarden. De locaties van de sleuven zijn bepaald op basis van eerder bureauonderzoek en inventariserend archeologisch veldonderzoek. Er zijn toen onder andere sporen gevonden van de Romeinse Limesweg en mogelijk van een oude nederzetting.

 

 

Voorbereiding aanpassing A27/A12

De archeologische vervolgonderzoeken vinden plaats in 2018 en 2019 en zijn onderdeel van de voorbereiding van de aanpassing A27/A12 Ring Utrecht, die Rijkswaterstaat op dit moment voorbereidt. De werkzaamheden aan de weg starten vanaf 2020.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen