Onderzoek naar kabels en leidingen: dit doen we en dit merkt u ervan

18-06-2018

Op ruim 20 plekken langs de A27 en A12 graven we proefsleuven. Zo weten we precies waar onder andere gas- en waterleidingen, elektriciteits- en telefoonkabels liggen. En welke aan de kant moeten.

Op die manier wordt onderzocht waar kabels en leidingen exact liggen én wat mogelijke knelpunten zijn. Zo kunnen we tijdig starten met verleggingen en weet de toekomstige aannemer precies waar hij wel en niet kan graven.

 

 

Proefsleuven

Graven in de Nederlandse grond kan niet zomaar. Er liggen gasleidingen, waterleidingen en elektriciteitskabels, maar ook telefoonkabels en kabels voor televisie en internet. Rijkswaterstaat gaat daarom al vroegtijdig het gesprek aan met de beheerders, zoals Stedin (elektriciteit en gas) en Vitens (water).

‘Bij het aanpassen van de A27/A12 Ring Utrecht werken we in het beheergebied van Stedin en Vitens’, vertelt Arjan van Boheemen, adviseur kabels en leidingen bij Rijkswaterstaat. ‘Dat levert behoorlijk wat raakvlakken op. Zo kan het zijn dat kabels of leidingen verplaatst moeten worden als we de weg verbreden. We graven daarom op een aantal specifieke locaties proefsleuven: smalle sleuven uiteenlopend van 1,5 tot 4 m lang en globaal een halve meter breed, tot op de diepte van waar de kabels of leidingen liggen. Dit doen we om de exacte ligging en diepte vast te kunnen stellen en daarmee te bepalen of een raakvlak een knelpunt vormt. In dat laatste geval moet de ligging van de kabel of leiding worden aangepast of de kabel of leiding moet worden beschermd.’

Precisiewerk

Het proefsleuvenonderzoek voorkomt letterlijk en figuurlijk dat de aannemer voor de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht straks op een kink in de kabel stuit. ‘De gegevens over de ligging van de kabels en leidingen zijn soms onvolledig of niet nauwkeurig genoeg. Sommige kabels en leidingen zijn al 60 jaar oud en destijds werd de ligging handmatig op kaarten ingetekend. Dat gebeurde een stuk minder gedetailleerd dan met de technieken van nu. Daarnaast beweegt de ondergrond, of kunnen kabels en leidingen door ander werk zijn opgeschoven’, vertelt van Boheemen.

 

 

Verleggen kabels en leidingen

Met de proefsleuven wordt ook in kaart gebracht welke kabels en leidingen verlegd moeten worden. ‘Het is belangrijk dat we daar tijdig mee beginnen, want zo’n aanpassing moet Rijkswaterstaat nauwkeurig afstemmen met de beheerder. Daardoor kan een verlegging soms wel langer dan een jaar duren. De grootste verleggingen worden daarom al voor 2020 uitgevoerd. De lichtere aanpassingen doet de aannemer na 2020.’

Beperkte overlast

Het graven van de proefsleuven gebeurt op verschillende plekken langs de snelwegen A27 en A12. Van Boheemen: ‘Per proefsleuf zijn we ongeveer een halve dag bezig met een kleine graafmachine of gewoon met de hand. Daarna maken we de sleuven direct weer dicht en laten we de locatie netjes achter. De overlast voor de omgeving blijft daardoor beperkt.’

Afbeeldingen

De pompproef: hoe beheersen we het grondwaterpeil onder de A27?

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen