Luchtkwaliteit

151 keer bekeken

De Raad van State heeft op 17 juli 2019 geoordeeld dat het Tracébesluit Ring Utrecht niet in stand kan blijven. De informatie op deze website is daardoor niet meer actueel. Lees hier het nieuwsbericht.

Al het nieuws rondom belangrijke thema's als geluid, archeologie en natuur, bundelen we hier in themadossiers. Mist u informatie of heeft u een suggestie voor een nieuw dossier? Laat het ons weten via de contactpagina.

Rijkswaterstaat houdt de luchtkwaliteit langs rijkswegen doorlopend in de gaten. De effecten van dit project op de luchtkwaliteit zijn minimaal.

Ook bij het aanpassen van de A27/A12 Ring Utrecht houden we de luchtkwaliteit scherp in de gaten. De effecten van het project op de luchtkwaliteit zijn minimaal. Enerzijds neemt de de uitstoot van vervuilende stoffen lichtelijk toe. De komende jaren zal het immers drukker worden op de ring. Maar door het verbreden van de weg neemt ook de doorstroming toe. En dát heeft weer een positief effect op de luchtkwaliteit. Auto's die doorrijden stoten namelijk minder vervuilende stoffen uit dan auto's die filerijden.

De concencraties rond de weg veranderen daardoor slechts zeer weinig en blijven onder de normen voor de luchtkwaliteit. De beoordeling in de milieueffectenrapportage is daarmee 'neutraal'. 

Een gedetailleerd toelichting vindt u in het Deelrapport luchtkwaliteit, dat onderdeel is van het tracébesluit. U vindt dit document verderop op deze pagina onder het kopje 'Toegevoegde documenten'.

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het project Ring Utrecht is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Dit is een samenwerkingsverband tussen de rijksoverheid, provincies en gemeenten om overal in Nederland aan de Europese normen voor luchtkwaliteit te voldoen. De twee hoofddoelen van dit programma zijn het verbeteren van de luchtkwaliteit en daarmee de volksgezondheid, en het mogelijk maken van ruimtelijke ontwikkelingen. 

Via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit waarborgen we dat ook in het projectgebied van de aanpassing A27/A12 Ring Utrecht aan alle grenswaarden wordt voldaan. Er vindt jaarlijks een monitoring plaats om aan de normen te blijven voldoen.

Eerdere maatregelen

In het verleden is al een aantal maatregelen genomen om de luchtkwaliteit op de Ring Utrecht te verbeteren. Dit zijn snelheidsmaatregelen: (80 km/uur op de parallelrijbanen van de A12 en 100 km/uur op de hoofdrijbanen van de A12 en A27) en 2 luchtschermen (in de nabijheid van knooppunt Lunetten ter hoogte van de Koppeldijk en ter hoogte van de voormalige stadskwekerij).

In de nieuwe situatie blijven deze snelheidsbeperkingen gehandhaafd. Het luchtscherm ter hoogte van de voormalige stadskwekerij verdwijnt. Het scherm aan de Koppeldijk wordt vervangen door een akoestisch scherm met dezelfde hoogte.

Toekomstig landelijk luchtbeleid

Bijna overal in Nederland halen we de Europese normen voor luchtkwaliteit. En dat is mooi nieuws, want daardoor richt het landelijk beleid zich steeds meer op het nóg verder verbeteren dan de norm. In 2018 heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht om de volksgezondheid meer centraal te stellen in het luchtkwaliteitsbeleid. Dit kan met name door het terugdringen van fijnstof en stikstofdioxide uit wegverkeer. Vooral dieselvoertuigen stoten deze stoffen uit. Het gebruik van duurzame brandstoffen en de ontwikkeling van elektrische auto’s wordt daarom gestimuleerd. Het ministerie neemt deze adviezen mee in het uitwerken van een nationaal actieplan: het Schone Lucht Akkoord. 

Afbeeldingen

Twitter