Stikstof

Al het nieuws rondom belangrijke thema's als geluid, archeologie en natuur, bundelen we op deze pagina. Mist u informatie of heeft u een suggestie voor een nieuw thema? Laat het ons weten via de contactpagina.

Demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Barbara Visser heeft Rijkswaterstaat opdracht gegeven een wijziging op te stellen voor het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht, specifiek voor het onderdeel stikstof.

Wat is stikstof?

Stikstof is een kleur- en reukloos gas, dan op zichzelf niet schadelijk is voor mens of milieu. Wel is een te veel aan stikstofneerslag slecht voor de biodiversiteit.

Welk juridisch kader geldt voor stikstof en Natura 2000?

Stikstofneerslag vanwege (bouw)projecten mag in Natura 2000-gebieden niet leiden tot zogenaamde significante effecten op dat betreffende gebied, rekening houdende met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Dit staat in de (Europese) Habitatrichtlijn, die in Nederland in de Wet natuurbescherming is verankerd. Omdat de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet mogen niet worden aangetast, dienen significante effecten te worden voorkomen of beperkt (gemitigeerd).

Dit kan bijvoorbeeld door (externe) saldering. Extern salderen is het verminderen van de toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelig habitat in Natura 2000-gebied als gevolg van een project door in directe samenhang daarmee een andere stikstof-emitterende activiteit geheel of gedeeltelijk te stoppen. Dit kan bijvoorbeeld een bedrijfsbeëindiging van een (pluim)veehouderij zijn. Is mitigatie echt niet mogelijk, dan wordt onder voorwaarden compensatie toegestaan. Hiervoor doorloopt een project dan de zogenaamde ADC-toets.   

Aanleiding: gewijzigde maximale rekenafstand voor stikstofdepositie

Demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Barbara Visser heeft Rijkswaterstaat opdracht gegeven een wijziging op te stellen voor het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht, specifiek voor het onderdeel stikstof.

Dit naar aanleiding van de gewijzigde maximale rekenafstand voor stikstofdepositie door projecten. Het kabinet heeft op 9 juli 2021 besloten een maximale rekenafstand van 25 km voor alle emissiebronnen te hanteren. Dit betekent dat het effect van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden altijd moet worden onderzocht tot maximaal 25 km vanaf de bron. Dit gebeurt in een zogenaamde “passende beoordeling”, die bij het wijzigingstracébesluit ter inzage wordt gelegd.

Wijzigingstracébesluit onderdeel stikstof

Om de maximale rekenafstand in het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht te verwerken, is een zogeheten wijzigingstracébesluit nodig, specifiek voor het onderdeel stikstof. Door het wijzigingstracébesluit wordt het huidige tracébesluit Ring Utrecht voor het onderdeel stikstof geactualiseerd; de rest van het tracébesluit (vastgesteld in 2020) verandert niet.

Planning

Naar verwachting wordt het wijzigingstracébesluit in de eerste helft van 2022 vastgesteld, waarna het besluit ter inzage wordt gelegd. 

U leest meer over de planning en procedure op de pagina Projectplanning.

Projecthistorie

Eerdere berichtgeving over stikstof vindt u onderaan deze pagina onder het kopje Links.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.