Voorbereiding en onderzoek

Al het nieuws rondom belangrijke thema's als geluid, archeologie en natuur, bundelen we op deze pagina. Mist u informatie of heeft u een suggestie voor een nieuw thema? Laat het ons weten via de contactpagina.

Van technisch onderzoek tot archeologie: voor de aanpassing van de Ring Utrecht van start kan, moet nog veel gebeuren. Zoals onderzoek naar de omgeving en het verleggen van kabels en leidingen.

Nieuw tracébesluit

We werken momenteel aan een nieuw tracébesluit in verband met de stikstof-uitspraak van de Raad van State. Tot dit besluit getekend is – naar verwachting in 2020 – voeren we geen voorbereidend werk meer uit. Wanneer er een nieuw tracébesluit is, volgt ook een nieuwe planning.

Eerder hebben we onder andere gewerkt aan de verplaatsing van kabels en leidingen, flora- en fauna onderzoek, technische onderzoeken en onderhoud. Wat dat inhoudt, daar leest u hieronder meer over.

Kabels en leidingen

In Nederland ligt circa 2 miljoen kilometer aan kabels aan leidingen. Denk aan gas- en waterleidingen, elektriciteits-, internet- en telefoonkabels. Een groot deel daarvan ligt bij steden en infrastructuur. Voor het aanpassen van de A27 en A12, moeten we een deel hiervan verleggen. We zijn daarom al in 2016 met beheerders om tafel gegaan. In oktober 2018 zijn we gestart met het verleggen van de eerste kabels en leidingen. 

Flora- en fauna onderzoek

De informatie uit deze natuurinventarisatie vormt de basis voor het aanbestedingsdossier. Met de actuele gegevens kunnen we ook tijdig bekijken of er maatregelen nodig zijn om negatieve effecten van het project op bepaalde planten en dieren te voorkomen, of ongedaan te maken.

Technische onderzoeken

We verzamelen gegevens van alle objecten in de omgeving (bijvoorbeeld bruggen en viaducten), grondconstructies en van de bodemkwaliteit. Alle verzamelde gegevens dienen als input voor het aanbestedingsdossier ter voorbereiding op het uitvoeringscontract.

Onderhoudswerkzaamheden

Op diverse locaties langs de A12 en de A27 vinden ook reguliere snoei- en maaiwerkzaamhedenplaats. Voorafgaand voeren we voor sommige locaties een flora en faunascan uit. Zo weten we zeker dat we zorgvuldig omgaan met beschermde planten en dieren.

Afbeeldingen

De aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht is een project van Rijkswaterstaat.

Cookie-instellingen